El coure i el zinctitani són metalls nobles d'alta qualitat que aporten impermeabilització a l'edificació, però amb una estètica que es diferència d'altres productes com les teules, la pissarra, etc...

Cobertes de zinc.

El zinc, és un material que s'utilitza per a revestiments de cobertes, façanes,canals, baixants i remats en general per a tot tipus de cobertes. El zinc és un material que ve utilitzant-se desde fa molts anys, sobretot en els països del nord, com França, Bèlgica, Holanda, Suissa, etc... implantant-se actualment desde fa un temps a la península ibérica. Les cobertes de zinc aporten varis aspectes a remarcar com la impermeabilització de la coberta i/o façana, l'aspecte diferenciador de la part estètica i la possibilitat de solventar tècnicament la majoria de les cobertes amb geometries diveses i fins i tot complexes. Les cobertes de zinc amb sistema junta alçada estan garantitzades per part de Cobrezinc Arquitectura a partir d'un 5% de pendent.

Cobrezinc Arquitectura, solventa la totalitat de la coberta amb sistemes de base, com la fusta, aïilaments tèrmics, aïllaments acústics i estructures de fusta participant desde la fase de projecte fins a l'execució final en el procés constructiu. Les cobertes de zinc són un element diferenciador en el conjunt arquitectònic de qualsevol construcció.

Cobertes de coure.

El coure, és un material noble que s'utilitza per a revestiments de cobertes, façanes,canals, baixants i remats El coure és un material que ve utilitzant-se desde fa molts anys, en edificis singulars de tot el món. Les cobertes de coure aporten varis aspectes a remarcar com la impermeabilització de la coberta i/o façana, l'aspecte diferenciador de la part estètica amb una coberta de coure on l'envelliment del propi material amb la seva pròpia protecció que crea amb la oxidació dona una elegància que pocs materials la poden assolir també igual que en les cobertes de zinc existeix la possibilitat de solventar tècnicament la majoria de les cobertes amb geometries diveses i fins i tot complexes. Les cobertes de coure amb sistema junta alçada estan garantitzades per part de Cobrezinc Arquitectura a partir d'un 5% de pendent. Cobrezinc Arquitectura, solventa la totalitat de la coberta amb sistemes de base, com la fusta, aïilaments tèrmics, aïllaments acústics i estructures de fusta participant desde la fase de projecte fins a l'execució final en el procés constructiu. Les cobertes de coure són un element diferenciador en el conjunt arquitectònic de qualsevol construcció i en donen una qualitat d'acabat marcat per l'excel·lència constructiva.

Tens alguna pregunta?